0937 431 122

VAN BI NHỰA

Giá liên hệ

VAN BI NHỰA

Mô hình sản phẩm: G41F-10S
Kích cỡ sản phẩm: DN15-DN300
Áp suất sản phẩm: 1.0MPa
Chất liệu sản phẩm: PP. (RPP)Polyvinylidene Fluoride. (PVDF) Polyvinyl clorua. (UPC) Clo hóa Polyvinyl Clorua (CPVC)
Danh mục:
error: Content is protected !!